Блекаут

13 May 2009

Племенскиот пристап при ширење на идеи - видео вовед

Говор на Сет Годин на ТЕД во кој објаснува дека новите технологии овозможуваат организирање на принцип на племиња - групи собрани поради заеднички вредности и предводени од лидери. И таквото организирање е поефективно од скапиот традиционалнен маркетинг насочен кон широките народни маси.

При тоа, членството во племињата е доброволно, не се мисли на националистичкиот поим на племе како поширока семејна група на генетски поврзани луѓе (кои сметаат дека имаат со ист заеднички предок).

Фала на Јован за линкот.

No comments: