Блекаут

15 May 2007

Предлог за статуа на Александар на коњ

Општина Центар објавиле конкурс за идејно решение за статуа на Александар на коњ (!). Еве еден предлог што ќе ги обедини културните наследства од разни страни на светот како симбол на тоа дека тој треба да се разбира како поле за надградба на старите идеи и нервирање на комшиите.


Се бара: Инвеститор/ка што ќе вложи 50 евра за влогот што го бара Општина Центар за пријавување на конкурсот. Добивката ќе ја делиме рамномерно - 50%-50%. Фондот за награди е 23.000 евра од кои најмалата е 2.000, а најголемата 10.000 евра. Интересно би било да се дознае како течел процесот со кој оваа активност станала буџетски приоритет... Ој новинари, кај сте?

Извори: јавачот, обединетиот.

No comments: