Блекаут

20 January 2006

Споменување на информатички развој во Буџетот на РМ за 2006

Извадок од Предлог-буџетот на РМ за 2006 година поднесен во ноември 2005 г. од страна на нашата Влада. Барајќи експлицитни ставки и заложби во однос на информатичкиот развој, во хартиената верзија успеав да го пронајдам единствено ова, во делот „04001 Влада на Република Македонија“:
Програма 3 - Информатичка поддршка на Владата. Оваа буџетска програма ги опфаќа активностите поврзани со организација, планирање, развој, подобрување на информатичката инфраструктура, експлоатација и поддршка на веб-страница на Владата на Република Македонија и усвоениот концепт за Е-Влада. Во текот на 2006 година се предвидува преуредување на канцелариски простор во систем сала со електростатски под, набавка на информатичка опрема и изработка на соодветни апликативни решенија во согласност со усвоениот концепт за Е-Влада. Основна цел на оваа буџетска програма е обезбедување на соодветна информатичка поддршка на работењето на Владата на Република Македонија.
Предвиден расход: 21.627.000 денари.

Штета што во моментов не постои јавно достапна електронска верзија од донесениот буџет ниту на веб-сајтовите на Владата и Собранието, ниту кај Министерството за финасии и Канцеларијата за контакт помеѓу НВО и Собранието. На последните две институции со колегите се обративме и телефонски - без резултат. Со дигитална верзија пребарувањето по клучни зборови ќе беше многу полесно и се надевам, поуспешно.

No comments: