Блекаут

22 January 2006

Наредната година за Водици место телевизор - компјутер

Предлагам од наредната година за христијанскиот празник Водици, главна награда за човекот што ќе го извади крстот од водата, наместо телевизор да биде компјутер.

Не ми е познато каков модел на „традиционален“ телевизор се доделуваше досега. И да има разлика во цената, мислам дека ќе биде оправдана со силината на позитивната порака што МПЦ ќе ја прати до верниците, домашната и светската јавност - дека се работи за црква што го цени знаењето, демократијата и припаѓа на 21 век.

Нема потреба дополнително да се аргументира, но добро е да се наброи дека ТВ-приемникот е средство за
  • еднонасочна комуникација,
  • контролирана од центри на моќ
  • поттикнува пасивност, униформност и конформизам,
наспроти компјутерот, кој нуди и
  • моќ за креирање,
  • размена и споделување на информации,
  • поттикнувајќи интерАктивност и самостојното размислување.

No comments: