Блекаут

28 January 2006

Демант на дел од текстот за МАНУ во „Форум плус“

Во денешниот број на „Форум плус“ (бр. 19, 28.01.2005.) во рубриката „Блогинг ин д фри ворлд“ при обработката на темата „Што работи МАНУ“ зачнатата од Јован, се споменува и моето цитирање на дел од Предлог-буџетот на РМ за 2006 година, по што пишува:
Тој за веб-страницата www.manu.edu.mk иронично вели: „...погледнете каков страотен сајт имаат...“ и соопшти дека се понудил да им помогне да направат подобра интернет-страница.
Во оваа реченица е направен ненамерен превид, при што мене ми е припишано нешто што не сум го напишал. Цитатот е од првобитниот пост на Јован, додека соопштението за понудена помош е од последователниот коментар на Бурглар ( |BURGLAR|).

Официјално изјавувам дека јас досега не сум понудил на МАНУ да им помогнам да си го подобрат веб-сајтот.

PS
Благодарност до „Форум плус“ за промоцијата на блогерството. Чувствував потреба да го издадам демантов оти не би сакал јавноста мене да ми припишува заслуга за туѓ интелектуален труд, особено не оној од ценетите колеги.

No comments: