Блекаут

23 August 2006

Што е „отворен пристап“

Отворен пристап (Open access) означува бесплатна достапност на дигитални содржини преку интернет. Најпозната и најлесно изведлива форма ма отворен пристап е објавување на стручно рецензирани научни трудови од академски списанија без очекување авторите да бидат платени за тоа.
Од написот на тема отворен пристап, што го почнав на македонската википедија, врз база на текстот од англиското издание.

No comments: