Блекаут

28 August 2006

Пофалба на надежта од Урсула ле Гвин

Во книгата „Градот на илузии“ (City of Illusions, 1967), Урсула К. ле Гвин (Ursula K. Le Guin) го пишува следното:
Надежта е и покршлива и пожилава од довербата, си помисли, вртејќи се по собата, а безгласна, нејасна молња повторно блесна над неговата глава. Кога сè оди добро, човекот верува во животот. Кога тргнува на лошо, се надева. Но во суштина тие две работи се исти: тие се неопходната врска на човечкиот дух со другите духови, со светот и со времето. Човекот без верба живее, но не со живот на човечко суштество. Човек без надеж, умира. Без поврзаност меѓу луѓето, рацете не се допираат, чувствата изумираат, а интелигенцијата станува јалова и опседната. И како единствена врска меѓу луѓето останува односот на господар кон роб, односот на убиец кон жртва.
Цитатот е преведен е од српското издание (Ursula Legvin. 1987. Grad opsena. Narodna knjiga, Partizanska knjiga: Beograd. Prevod Sonja Janoski).

За споредба: Пандорината кутија.

No comments: