Блекаут

31 August 2006

Патријахална индоктринација

Еден пример за тоа како ги учеле жените да бидат „добри“ во педесеттите години (The good wife's guide) - што треба да прави жената кога мажот се враќа од работа...


No comments: