Блекаут

15 May 2008

„Влажната“ фаза во постанокот на луѓето?!

Малата сиренаБебето од албумот на Нирвана

Виолетова пишува за засега недокажаната хипотеза за акватична фаза во човечката еволуција. Има и „женска“ верзија на оваа хипотеза која ја промовирала Елеин Морган, чија најпозната книга е „Постанокот на жените“ (1971) и во која нуди објаснување дека човечките женски гради и коса пораснале токму поради губењето на телесни влакна во „сиренската“ фаза - за да има на што да се држат бебињата.

Уште поинтересно од самите објаснувања е прашањето зошто оваа теорија не е прифатена од научната јавност. Има врска со недостатокот на докази повеќе од било која друга причина, како мизогинија и сл. Исто така, важно е да се имаат на ум прецизните разлики во научната терминологија за хипотеза и теорија, како и тоа дека разликата меѓу наука и шпекулација е во способноста за предвидување.

Инаку, инстиктот за пливање што го имаат ептен малите бебиња при раѓање набрзо им се губи, па мора да научат да пливаат ако сакаат да преживеат во водна средина.

No comments: