Блекаут

23 May 2008

Предизборна реклама - родова анализа

Подлабинска анализа на пораките од еден рекламен спот открива повеќе импликации во врска со родовите импликации на македонската политика од очекуваните.

No comments: