Блекаут

07 May 2008

Обуки за блогирање во Скопје, оваа сабота

Во рамките на конференцијата ГЛокал која се одржува од 8 до 10 мај предвидени се и работилници за основни и напредни техники на блогирање. Топло ги препорачувам како одличен начин бесплатно да се здобие знаење и помине саботно попладне.

PS
Дали ненапредно блогирање би можело да се дефинира како користење блогови за ширење назадни идеи?

1 comment:

нена said...

одговор на твоето прашање- не би можело затоа што напредно во контекст на насловот на конференцијата е advanced,а во твоето прашање е progressive.

не знам само дали македонскиот јазик е сиромашен, англискиот е многу богат, или јас не владеам ниту еден баш најдобро? :)