Блекаут

03 January 2007

Вашите права при контакт со полицијата

Жарко Трајаноски го пренесува своето најново искуство во постот „Полициско самоволие: „Алфите“ ме легитимираа и понижуваа без да ми кажат причина“.

Изнесените податоци се многу полезни во однос на заштитата на граѓански и човекови права, особено дополнението во прикачените коментари.

No comments: