Блекаут

15 January 2007

Филантропија: Унапредување на човештвото како составен дел од нашето живеење

Никица КусениковаНикица Кусеникова има објавено текст за филантропијата, прво во „360 степени“ а потоа и на „Агора“. Особено е важно тоа што:
Покрај глобалните трендови, филантропијата е сè поприсутна и во локални рамки. Многу невладини организации и институции на филантропијата гледаат како на значаен ресурс за реализирање на своите цели и задачи.
...а мене вниманието ми го привлекоа емпириските податоци (од втората страница, мои болдови):
Неодамнешното истражување кое го спроведовме во рамки на Проектот за зајакнување на граѓанското општество покажа дека и во Македонија постои потенцијал за развој на филантропијата. Поголемиот број граѓани и претпријатија имаат позитивен став кон донирањето и сакаат да помогнат во рамки на своите можности. Истражувањето откри дека 70 проценти од испитаниците изјавиле дека досега имаат донирано. Кај оние што не донираат, недостигот на материјални средства е само една од причините. Останатите причини се недостатокот на доверба во правилно искористување на донацијата и немање информација за тоа како да се донира.

No comments: