Блекаут

27 April 2006

Препорака: Научни вести во врска со Ѕвездени патеки

Borg cube - борговска коцкаНа официјалниот веб-сајт на Ѕвездени патеки има многу интересен напис (Science Roundup: Borg Code, Self-Healing Spacecraft, etc.) за неодамнешни настани од сферата на науката поврзани со концепти и идеи изложени во серијата.

No comments: