Блекаут

15 January 2009

Новорегистрирани македонски домени

Ова е навистина интересно: Георги Станојевски - Глиша, се надоврзува на претходната активност поврзана со водење евиденција за развојот на македонскиот доменски простор, па има направено апликација поставена на сајтот domejn.ot.mk за следење и известување за новорегистрирани .МК домени.

За обата линка има дискусија на Кајмакот.

No comments: