Блекаут

09 January 2009

Сеад за сељаштвото (простаклукот)

Она што Сеад го нарекува сељаштво јас го нарекувам простаклук, ама во основа се однесува на исто, што би рекол тој „дефицитот од социјална интелигенција. Тоа е нешто како разбирање на другиот и човечка способност да го видиш светот и од поинаква перспектива од твојата лична, и секако да се грижиш во одредена конвенционална смисла за другите околу себе.“

Или, недостаток на емпатија. Намерно, а со време и автоматско, игнорирање на информациите од и за другите со цел промовирање на краткорочни и кратковиди сопствени интереси на штета на градење асални меѓучовечки односи.

Во секој случај, препорачувам читање на неговиот пост.

No comments: