Блекаут

17 January 2009

Секој ден, во секој поглед, напредуваме сè повеќе

Очекувам наскоро Берово да биде прогласено за град со најголемо количество на кислород во светот, или макар, Европа - барем за домашна употреба.

Патриотското самозалажување настрана, иако обата извори не нудат врз основа на кое мерење се добиени податоците, интересно е ако планинско место со 986 m надморска височина навистина има висока концентрација на кислород во споредба со пониски места во земјава, ако се земе предвид дека „Колку повеќе се качуваме во височина, количеството на кислород се намалува и атмосферата станува се понеподнослива за дишење“ (Википедија: Атмосфера).

1 comment:

Jovan said...

рофл