Блекаут

21 September 2006

Придонесете за блогот „Македонски народни песни“

Се придружувам на повикот на Гуд бајтс (кој го поддржува и Арвена) за збогатување на содржините на блогот Македонски народни песни. Тој вели:
Нормално, објавувам и отворен јавен повик до секој добар човек кој има текст или mp3 од стара македонска народна песна, да ми ги прати на оваа адреса: the.goodbytes@gmail.com. Ќе ги публикувам на блогот со песни, нема да му платам ништо, па уште и ќе му кажам дека сторил добра работа што нанижал уште еден бисер во ѓерданот кој ќе го краси македонскиот Интернет простор. ;-)
На времето на Агора прекуцавме или оцериравме неколку народни приказни забележани од Марко Цепенков и многу убаво се чуствувавме поради тоа.

Мислам дека би било најдобро тие што знаат да пеат да се снимат и да му пратат сопствени интерпретации на народните песни на Гуд бајтс. Оти, ако тие песни не се пејат во друштва, меѓу народот, туку се важат само „професионалните“ интерпретации... веќе не се народни?

1 comment:

GoodBytes said...

Филип, ти благодарам. Идеата со сопствените интерпретации е одлична.