Блекаут

23 September 2006

Deus ex machina

Deus ex machina е латинска фраза која се користи да опише неочекуван, вештачки или неверојатен лик, уред или настан кој ненадејно се појавува во текот на драмското дејствие со цел да се разреши некоја ситуација или да се разреши заплет. На пример, протагонистот се буди и сваќа дека сето тоа било сон, или ангел ненадејно се појавува да ги реши проблемите кои не можат да ги решат ликовите.

Проширеното значење на фразата се однесува на било која разрешница која не е во согласност со интерната логика на приказната и е толку неверојатна што го загрозува прифаќањето на основните нереалистични премиси на делото кај гледачот.

Фразата потекнува од античкиот грчки и римски театар, кога се користела машина (кран) да спушти на сцената актер во улога на бог (или богови) за да се разреши безнадежна ситуација.

1 comment:

Anonymous said...

E kolku samo pati sum pomislila na "deux-ov" vo mojot licen zivot:)