Блекаут

14 September 2006

Споменици на Александар во Прилеп и Солун

Фотографии од два споменика на Александар Македонски Велики

од Прилеп

и Солун.

Историски гледано, иако најпозната сила на античката македонска армија била фалангата (пешаци со долги копја кои одат во формација), Александар „служел“ во коњаница, која била исто така важен род, оти овозможувала брзи и ненадејни удари, особено кон раководството на противниците.

No comments: