Блекаут

21 September 2006

Крадење бесплатни весници, на пример „Шпиц“

Дарко известува дека Калифорнија усвоила закон против крадење бесплатни весници, со цел промовирање на слобода на печатот:
Мотиви кои според законот може да водат до кривична пријава се крадење на весниците за да се рециклира хартијата во замена за пари или да со цел да се спречат другите да ги читаат.
Вторник (19.09.2006) приквечер, самрак, улица Македонија. Штом донесоа „Шпиц“, еден старец зема барем дваесетина парчиња од купчето кај колпортерите. Продавачот го опомена да не зема толку, а овој одговори „И за други ми се“ - и на тоа се заврши. Колпортерот викаше малку, обраќајќи се на другите присутни дека еве, не е во ред, но џабе. Потоа старецот од другиот продавач купи „Теа“ и си замина со свитканите „Шпицови“ под рака кон плоштад.

No comments: