Блекаут

21 September 2006

Перформанс: Уметноста на секојдневието

Петок вечер во Музејот на современа уметност ќе биде одржан едновечерен интерактивен перформанс на младата уметничка Верица Ковачевска:
Перформансот е завршен дел од едногодишниот проект „Секојдневна уметност, уметноста на секојдневието“ во кој авторката секој ден дисциплинирано, напати дури и опсесивно, запишува што се случило тој ден и кои се нејзните размислувања околу тоа.
...
Преку овој проект авторката исто така ја истражува поврзаноста помеѓу животот и уметноста и поставува две клучни прашања: Дали секојдневието е континуиран уметнички перформанс? и Дали уметноста може да биде една рутинска и дисциплинирана секојдневна активност?
Перформансот ќе се одвива континуирано меѓу 20 и 22 часот.


No comments: