Блекаут

16 April 2007

Стрипче за „300“ и „Зајди зајди“

365 објавиле пародично стрипче во врска со аферата за „300“ и „Зајди зајди“, за кое дознав преку Кајмак.от. За тие што не го гледале филмот, еве ја оригиналнатa сцена. А може и не била оригинална, може е земена од некој роман на Славко Јаневски за Кукулино, кога доаѓаат Бугарите во селото, па кај бунарот - или вака било со Добромир Хрс и
Византијците во тоа клисурата кај Демир Капија (Просек). ;-)

No comments: