Блекаут

23 April 2007

Основни прашања за употребливост

Употребливоста разгледува прашања од типот:
  • Кои се корисниците, што знаат, а што може да научат?
  • Што сакаат корисниците или што треба да направат?
  • Кои се општите информации за корисниците?
  • Во кој контекст работи корисникот?
  • Што треба да се препушти на машината? Што треба да се препушти на корисникот?
  • Дали корисниците можат лесно да ги извршат поставените задачи?
  • Колку треба да се обучуваат корисниците?
  • Каква документација или други придружни материјали се достапни како помош за корисниците?
  • Какви и колку грешки прават корисниците при интеракција со производот?
  • Дали постојат мерки за задоволување на специјални потреби на корисници со хендикеп? (пристапност)

No comments: