Блекаут

14 June 2006

Глупости на Македонската википедија

Си правам еден оф-лајн список на поими во врска со интернет, па решив дефинициите да ги земам од Англиската википедија, со тоа што моите преводи би ги вметнувал на Македонската википедија онаму каде што нема веќе постоечки подобри објасненија.

Во статијата за интернет го сменив тотално воведот, оти претходно стоеја некои тешки небулози. Потоа смешно ми падна во што се изродил преводот на оригиналниот текст за историјатот. Еве што вели оригиналот:
The USSR's launch of Sputnik spurred the U.S. to create the Advanced Research Projects Agency (ARPA, later known as the Defence Advanced Research Projects Agency) in February 1958 to regain a technological lead. ARPA created the Information Processing Technology Office (IPTO) to further the research of the Semi Automatic Ground Environment program, which had networked country-wide radar systems together for the first time. J. C. R. Licklider was selected to head the IPTO, and saw universal networking as a potential unifying human revolution. Licklider recruited Lawrence Roberts to head a project to implement a network, and Roberts based the technology on the work of Paul Baran who had written an exhaustive study for the U.S. Air Force that recommended packet switching (as opposed to Circuit switching) to make a network highly robust and survivable. After much work, the first node went live at UCLA on October 29, 1969 on what would be called the ARPANET, the "eve" network of today's Internet.
Додека македонскиот превод сосем ја менуваше улогата на Советите:
Се смета дека најпрвата форма на интернет е направена од СССР со лансирањето на првиот сателит Спутник, но тоа било само една по сложена форма на мрежа. Но вистинската почетна форма е направена од Левранс Робертс и Пол Барн кој во октомври 1969 година година го создадоја АРПАНЕТ првата форма на интернетот кој на почетокот му служеше само на американската војска.
Го сменив ова со едноставното и фактички точното: „Корените на интернет се во АРПАНЕТ, американска одбранбена мрежа создадена во 1969 година“. Инаку, Lawrence се чита и на македонски и пишува - Лоренс.

3 comments:

Anonymous said...

"go sozdadoJa" ?!
Ochigladno e deka lichnosta koja gi preveduvala ovie podatoci ni sopstveniot jazik ne si go poznava dovolno!

Tome said...

И не е „одбранбена“ туку „одбрамбена“... ;)

А за улогата на Википедија како универзална мудрост на светов, не ме дирај :).

Anonymous said...

Јас се повикувам на Википедија некогаш.

Ама изгледа е точно тоа:

„Колку пари толку музика„. :)))