Блекаут

15 July 2006

Што е паркирање домен?

Од еден разговор со Јован дознав дека мојата употреба на терминот „паркирање домен“ (domain parking) е недоволно прецизна, па решив да разгледам неколку дефиниции по веб.

Стекнатото знаење во релативно концизна форма решив да го преточам и во соодветен напис (Паркирање домен) на македонската Википедија. Ќе се најде и на други...

No comments: