Блекаут

06 July 2006

Ги нема веќе цртачот и цајканот

Уметничкото дело што го нареков „Цртач и цајкан“ веќе не е на своето место.

Снимајте го она што ви се допаѓа. Можеби така ќе ја сочувате од заборав урбаната култура која лесно ја снемува.

No comments: