Блекаут

04 February 2006

Дефиниција: Плеоназам

Според речникот Мериам-Вебстер, зборот плеоназам (анг. pleonasm) означува:

...употреба на повеќе зборови отколку што е потребно да се искаже нешто...

...односно, да се состави термин или фраза. Примери на плеоназам се: интересна занимливост, досаден давеж, прекрасна убавица, ПЦ компјутер (PC computer), младо момче, фраерот Чомбе*, итн.

* Поздрав до Климент Андреев ;-), кој на ИнФорма ми го објасни поимов.

No comments: