Блекаут

06 February 2006

Препорака: „Сталин во душата“ од Урсула К. ле Гвин

Прочуената писателка на научна фантастика Урсула Ле Гвин ги разјаснува различните видови на цензура преку обемен и динамичен есеј напишан во 1973 година, а на македонски јазик првпат објавен на Агора:
Единствен начин да се победат забраните, притисоците и цензурата – а цензурата ја има секаде каде што има институционализирана моќ – е да се отфрлат. Не да одговарате во стил „ако се обидете да ме замолчите, ќе ве замолчам и јас вас“, туку да ги отфрлите и нејзиното значење и нејзините цели. Целосно да поминете покрај неа.
...
За да дојде до нешто како што е такво свесно отфрлање, човек мора прво од сите страни сосем сериозно да го разгледа проблемот на цензурата.

No comments: