Блекаут

19 February 2006

Препорака: „Пропагандни техники“ од Би

Мислам дека серијалот „Пропагандни техники“ објавен на блогот на Би е една од најполезните и најобразовните работи што објавени на македонски јазик во последно време. Особено ми се свидоа нејзините решенија за некои од психолошките изрази од американскиот англиски. Фељтонот се состои од четири поста:
Заинтересираните за социјална психологија, особено за техниките на убедување, може да побараат повеќе информации за Роберт Чиалдини (Robert Cialdini) чиј веб-сајт беше претставен и преку рецензија во „Време“.

1 comment:

Anonymous said...

Postovite na Bi, vo vid na esej, ke bidat objaveni vo sledniot broj na NEDELNO VREME. So dozvola na avtorkata i so mal prigoden komentar od moja strana.