Блекаут

05 February 2006

Тест: Колку сте американизирани?

Блогтингс е веб-сајт со разни додатоци за блогови, што овозможуваат уфрлање на код за збогатување на содржините. Еден од нив е и квизот:

Blogthings - How American Are You?

No comments: