Блекаут

02 October 2006

Трите Кларкови закони на предвидувањето

Артур Кларк (Arthur C. Clarke) ги формулирал трите „закони“ на предвидувањето (Clarke's three laws):
  1. Кога угледен, но постар научник тврди дека нешто е возможно, тој скоро сигурно е во право. Кога тој тврди дека нешто е невозможно, многу веројатно е дека тој греши.
  2. Единствен начин да се откријат границите на можното е да се отиде малку преку нив во невозможното.
  3. Секоја доволно напредна технологија не може да се разликува од магија.

No comments: