Блекаут

24 October 2006

Нова сорта на атеизам - фундаменталистички и мисионерски

Уредникот на „Вајерд“ Гери Вулф има преземено лично патување по врвиците на новиот вид атеизам, чии промотори без срам и перде се залагаат за целосно отфрлање на верувањата во натприродното од нашата цивилизација. Текстот дава пресек на различните фракции и важни автори од ова движење, како и за неговиот однос со тврдите и меките теисти (верници).

Аргументациите од текстот може да бидат од полза во при дебатата околу не-воведувањето веро-наука во јавното образование:
  • „До кој степен треба децата да ги сметаме за сопственост на родителите? Едно е да кажеш дека луѓето смеат да веруваат во што сакаат, но дали смеат да ги наметнуваат тие верувања на нивните деца? Дали општеството треба да интервенира? Што кога децата се присилуваат да веруваат во очигледни невистини?“
  • Всушност, тој се залага дека неутралното образование за сите религии во светот, базирано на научниот метод, треба да биде обврзно во училиштата. Најпосле, тој вели, „ако треба на децата да им ги врзете очите за да обезбедите дека ќе се вклопат во нивната религија кога ќе пораснат, таквата вера треба да исчезне“.
  • улогата на религијата и политиката: „Секој знае дека атеист не може да добие на избори.“
  • а и нешто што може да ја заинтересира и Би: „Дали интелигентните роботи ќе бидат религиозни?“

1 comment:

GoodBytes said...

Уште некои мисли од текстот:

1. At some point, there is going to be enough pressure that it is just going to be too embarrassing to believe in God.

2. Атеистичка молитва: Here is the atheist prayer: that our reason will subjugate our superstition, that our intelligence will check our illusions, that we will be able to hold at bay the evil temptation of faith.

3. И уште многу се, треба се' да копирам тука. :-)

Одличен текст кој секако е во полза на моите тези против воведувањето веро-наука во јавното образование.