Блекаут

03 October 2006

Банерчиња до блогот „Македонски народни песни“

Преку Баждарџијата дознав дека Гуд бајтс направил и копчиња за линкување до блогот со македонски народни песни. Конзистентно со мојот претходен став, давам поддршка и за оваа иницијатива!

Со оглед на банерското слепило, дали знаете за студија која укажува на ефективноста на маливе (80 х 15) „блоговски“ банерчиња, наспроти поголемите?

1 comment:

GoodBytes said...

Данкешен.