Блекаут

25 October 2006

Тривијализација како средство за привлекување публика?

На блогот Трибун има обид за анализа на македонската блогерска заедница, особено на факторите кои влијаат на посетеноста. Авторот ги категоризира мотивите за блогирање (љубопитност/помодарство, издувен вентил, искажување ставови), па вели:
Во контекст на ваквата поделба, преку мојот случај се покажа дека квалитетот на текстот и времето поминато за негова подготовка е обратно пропорционално со бројот на посетите и коментарите. Односно колку поиздржан текст, толку помалку интерес кај публиката.
Заклучокот е дека тривијализацијата, краткоста, едноставноста на јазикот и познатоста на темите позитивно влијаат на посетеноста. Авторот препорачува „најдобро е своите лични ставови преточени во текст да ги миксате со тривијални теми“.

Целата анализа звучи многу логично и ја препорачувам како појдовна точка за критичко размислување, со забелешка дека примерокот постови е многу мал и ограничен, дека нема споредба меѓу повеќе блогови на повеќе сервиси, како ни квантитативни и демографски податоци за испитуваната популација, со помош на кои би можело да се определи валидноста.

2 comments:

Anonymous said...

Мило ми е што си го забележил текстот. Поздрав

Развигор said...

Фала, повели и друг пат. :-)