Блекаут

21 October 2006

Што ќе ни е образование, природно сме си паметни

„Вест“ известува за извештајот на УНИЦЕФ кој укажува дека Македонија е неписмена, a нивото на способности на учениците е во опаѓање.
Во Македонија дури 34% од учениците не се запишуваат во средно школо и се задоволуваат само со основното образование.
Во веб-изданието на весникот не е поместен инсертот кој укажува дека околу половина од работната сила ни е без завршено средно образование.

Оригиналното известување за медиумите на УНИЦЕФ содржи и линк до извештајот (Innocenti Social Monitor 2006), кој може да се симне во ПДФ-формат на англиски и руски.

No comments: