Блекаут

12 October 2006

Интервју за „Граѓански свет“

Во најновиот број на месечникот „Граѓански свет“ во рубриката „Луѓе“ е објавено кусо интервју со мене, насловено „Не (се) лажете“, преку стандардизирана група прашања. Насловот доаѓа од тоа што едно од прашањата беше да дадам совет.

Мислам дека е фина идеја кога на повеќе луѓе им се поставуваат исти прашања, оти потоа може да се соберат на куп и споредат одговорите од различни личности.

No comments: