Блекаут

16 October 2006

Планирање како основа за успех

I have a plan so cunning you could put a tail on it and call it a weasel.Американците велат „ако не успееш да испланираш, планот ти е да не успееш“ (If you fail to plan, you plan to fail). Во врска со планирањето има една мала хумореска (The Plan), која е добра за потсетување дека не сите имаат ист поглед на работите...

Ми се чини дека во нашата култура помалку се дава важност на рационалното планирање, а повеќе на ирационални фактори - спонтаност, коинцидентно средување на околности, судбина, вроден талент, лична среќа... Можеби затоа и има разлика во успешноста на американската и македонската цивилизација?

No comments: