Блекаут

16 October 2006

Креирање временски ленти со Симила

Симила нуди одлична алатка за создавање хронолошки временски ленти, со можности за „зумирање“ на одредени периоди, за која дознав преку Лајфхакер. Лентите може да послужат за визуелизација на историски, но и организациони или лични следови на настани.

Животот на МонеПример: Хронологија на животот на сликарот Моне.

Сè е прилично веб-два-нуласто. Апликацијата нема некој јак кориснички интерфејс, за да се направи лента треба малку кодирање со јаваскрипт и подготовка на податоци во иксемел. Се работи за отворен софтвер, па доколку некој има желба и можност да поработи на негово доразвивање, го/ја поканувам да ги здружиме силите од разни аспекти.

No comments: