Блекаут

23 October 2006

Авиони и мрежи - екстраполација

Брус Стерлинг ги комбинира своите омилени теми - за мрежите и млазните авиони (Barbarians at Gate 8), раскажувајќи за визијата на британскиот адмирал Крис Пери, кој шпекулира за верзија на иднината „околу 2030 година, во која војната против тероризмот сеуште се влече, а терористите победуваат“, бидејќи благодарение на глобализацијата, имигрантите наместо да бидат асимилирани, го задржуваат својот културен идентитет.

Насловот на текстот секако, буди сеќавања на песната „Чекајќи на варварите“ од К. Кавафи.

No comments: